Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2013

sezamkowa
Żebyś dalej była taka mądra,tak jak jesteś teraz
— Mamusia 24.12.13
Reposted byblaugranaaapogopogoo

December 20 2013

sezamkowa
6858 9e13
Reposted fromrisky risky viatriste triste
Sponsored post
feedback2020-admin
sezamkowa
1594 4234 500
Reposted frominimaginable inimaginable viaSayid Sayid
sezamkowa
4089 92b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaSayid Sayid
sezamkowa
4702 aa3e
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaSayid Sayid
sezamkowa
3557 0469
Reposted fromIriss Iriss viakostuchna kostuchna
sezamkowa
8909 9ff4 500
Reposted fromsztabka sztabka viavaniliowo vaniliowo
sezamkowa
6120 8fa1 500
Reposted fromTimeRush TimeRush viacytaty cytaty

December 08 2013

love | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viavaniliowo vaniliowo
sezamkowa
Na życie patrzysz bez emocji. 
Na przekór czasom i ludziom wbrew.
— Lombard - Przeżyj to sam
Reposted frombadblood badblood viadzisniezasne dzisniezasne
sezamkowa
sezamkowa
Baby | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viavaniliowo vaniliowo
sezamkowa
2793 1b5e
Reposted fromjustMeee justMeee viacherrytomorrow cherrytomorrow
sezamkowa
Bez Ciebie stoję w miejscu, obrażam się na świat.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson
sezamkowa
Chciałem zabrać ją w podróż na Księżyc, wszystko bym dla niej zrobił, a tak naprawdę powinienem był stanąć z nią mocno na Ziemi.
— znalezione na fb
sezamkowa
7298 3292
Reposted fromtwice twice viaPaniRobinson PaniRobinson
sezamkowa
0353 0fd3
Reposted fromzium zium viamyniu myniu
sezamkowa
Kwintesencja słodkości: niedzielny poranek z ukochaną osobą 
— grudzień
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...