Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2013

sezamkowa
0776 0ac7
Reposted fromzapiski zapiski viatriste triste
sezamkowa

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
sezamkowa
9420 54e5
Reposted fromspita spita viacherrytomorrow cherrytomorrow
sezamkowa
1564 f756
Reposted fromfeels feels viacherrytomorrow cherrytomorrow
sezamkowa
1506 50ef 500

November 27 2013

sezamkowa
0615 f62d
Reposted fromeyjolf eyjolf viaoutkapa outkapa
sezamkowa
sezamkowa
7493 a68f
<3
Reposted frompugul pugul viatriste triste
sezamkowa
1029 0436
Reposted fromGodislove Godislove viatriste triste
sezamkowa
- Zawsze jesteś taka złośliwa ?
- Teraz jestem miła.
— miłość i inne używki.
sezamkowa
5737 833f
Reposted fromepidemic epidemic viatout tout
sezamkowa
Nie chcę na to patrzeć. Nie chcę już patrzeć. Nie chcę w ogóle mieć oczu.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sezamkowa
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viawordshurt wordshurt
sezamkowa
zegar tyka, znów potykam się o swoje błędy
— Skor
Reposted frommefir mefir viawordshurt wordshurt
sezamkowa
W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej. Patrzą tylko, gdzie by się schować.
— Pidżama Porno
Reposted fromnoja noja viaczarnefantazje czarnefantazje

November 26 2013

sezamkowa
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaparachutes parachutes
sezamkowa
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes via000monnnn066 000monnnn066
sezamkowa
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. Żal mi was, wy biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— M. Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viaczarnefantazje czarnefantazje
sezamkowa
Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej twierdzą, ze nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im, będzie żyć i umierać
— W.Szymborska
Reposted fromBornangel Bornangel viaczarnefantazje czarnefantazje
sezamkowa
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viaczarnefantazje czarnefantazje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl